top of page
DSC02512_edited.jpg

DR. RÉPÁSI ERIK 

ÜGYVÉD

Tel: +36 30 6364 381

E-mail: repasi@rpflegal.hu

Középfokú tanulmányaimat a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban folytattam, ahol 2007. évben szereztem „jeles” minősítésű érettségit.

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Jogi Karán töltött egyetemi éveim során érdeklődésem a klasszikus jogterületek: a civilisztika és a büntetőjog-tudomány felé fordult, szakdolgozatomat büntető-eljárásjogi témában, „A bírói ítélet igazságtartalma” címmel írtam. 2011-ben Erasmus ösztöndíjat szereztem, melynek nyomán fél évet töltöttem a Bécsi Egyetem Juridicumán, ahol megismerkedhettem az osztrák jogrendszer alapjaival, valamint nemzetközi jogi kurzusokat látogattam. 2013-ban szereztem meg jogi diplomámat „cum laude” minősítés mellett.

Jogi szakmai gyakorlatomat a Budapesti IX., és a XI. Kerületi, továbbá a Fővárosi Főügyészségen, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírói és szabálysértési csoportjaiban végeztem, majd egy neves belvárosi ügyvédi irodában töltöttem ügyvédjelölti éveimet, ahol átfogó tapasztalatokat szereztem polgári és büntető perek, valamint ingatlan- és cégügyek terén is.

2017. évben szereztem jogi szakvizsgát „jeles” minősítéssel, és 2020. évtől indítottam saját ügyvédi praxist kollégáimmal, Répási, Pécsi és Fazekas Ügyvédi Társulás néven.

Szakterületem a kötelmi jogi követelések érvényesítésén túlmenően a bontóperek, gyermekelhelyezési és egyéb családjogi ügyek, valamint az ingatlanjogi tematikájú szerződések szerkesztése és jogi tanácsadás nyújtása, de komoly tapasztalatokkal rendelkezem büntetővédelem és sértetti képviselet terén is. Ekként praxisommal igyekszem átfogni a klasszikus jogterületek legfőbb ágait, annak érdekében, hogy ügyfeleimnek segítséget tudjak nyújtani az életük során jellemzően és gyakran felmerülő jogi problémáik megoldásában.

Középfokú nyelvvizsgával rendelkezem angol és latin, míg felsőfokú nyelvvizsgával német nyelvből, munkanyelvem a magyar mellett elsősorban az angol.

bottom of page